Prowadzenie gospodarstwa jest jednym ze sposobów na życie. Ma wiele plusów – przede wszystkim umożliwia mieszkanie z dala od zanieczyszczonego i głośnego miasta. Ale z takim zajęciem wiążą się  także formalności, których trzeba dopełniać. Warto na przykład wiedzieć, jakie są ubezpieczenia obowiązkowe dla rolnika.

Jakie ubezpieczenia dla rolnika są obowiązkowe?

Prowadzenie gospodarstwa wiąże się z ryzykiem poniesienia wielu strat – dlatego warto skorzystać z możliwości wielu ubezpieczeń. Nie wszystkie polisy są jednak obowiązkowe. Te, które do takich należą, trzeba jednak mieć. Nie jest łatwo wybrać najwłaściwsze, dlatego warto skorzystać z pomocy doradcy ubezpieczeniowego. Produktów, które trzeba wybrać, jest bowiem kilka – wszystkie dotyczą osób, które prowadzą gospodarstwo rolne. Warto więc znaleźć przepis, który je definiuje. Jest to między innymi Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Według artykułu 2 „za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej”. Taką samą definicję można znaleźć w Kodeksie cywilnym. Wszystkie osoby posiadające określony przepisami obszar muszą kupić następujące polisy:

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia gospodarstwa

Pierwszym dylematem jest termin, w którym taką polisę trzeba podpisać. Otóż obowiązek rozpoczyna się w dniu objęcia gospodarstwa w posiadanie – zatem ubezpieczenie OC trzeba wybrać wcześniej. Inaczej trzeba będzie podpisać pierwszą lepszą umowę, aby nie dopuścić do przerwania ochrony. Ubezpieczenie OC, oprócz tego, że jest obowiązkowe – jest także bardzo potrzebne. Dzięki takiej polisie właściciel gospodarstwa nie musi się bowiem martwić o to, że wyrządzi szkody osobie trzeciej. Bez względu na to, czy ucierpi jej zdrowie czy majątek – ubezpieczyciel pokryje koszty, które spowodował rolnik. Jeśli więc na przykład oprysk upraw dostanie się na uprawy sąsiada i okaże się dla nich szkodliwy – poszkodowany właściciel otrzyma zwrot utraconych przez to dochodów. Jeśli zaś takie opryski zaszkodzą jego zdrowiu, ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia. Za brak ubezpieczenia rolnik musi zapłacić 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ubezpieczenie budynku w wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Wszystkie budynki, które znajdują się na terenie gospodarstwa rolnego, muszą być ubezpieczone. Polisa chroni je między innymi przed:

 • ogniem,
 • powodzią,
 • podtopieniami,
 • tąpnięciami ziemi,
 • silnym wiatrem,
 • gradem,
 • śniegiem,
 • uderzeniem pioruna.

Choć ubezpieczenie podstawowe jest obowiązkowe – dobrowolnie można zdecydować się na szerszy wariant ochrony. Wówczas polisa będzie chronić także na przykład przed przepięciem – szczegóły polisy określają ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) i zależą od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Za brak ubezpieczenia rolnik musi zapłacić 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ubezpieczenie upraw rolnych

Każdy rolnik, który skorzystał z systemu wsparcia bezpośredniego musi ubezpieczyć przynajmniej 50% powierzchni swoich upraw. Dzięki polisie są one zabezpieczone przed powodzią, suszą czy gradem – a także innymi zjawiskami naturalnymi. Ubezpieczeniu podlegają jednak nie wszystkie, a określone uprawy, między innymi takie jak:

 • zboża,
 • kukurydza,
 • chmiel,
 • tytoń,
 • warzywa gruntowe,
 • drzewa i krzewy owocowe.

Za brak ubezpieczenia rolnik podlega karze wysokości 2 euro za każdy nieubezpieczony hektar upraw.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Rolnik posiadający gospodarstwo zwykle posiada także pojazdy, takie jak ciągniki czy przyczepy. Trzeba pamiętać, że poruszają się one także po drogach publicznych, dlatego podlegają ubezpieczeniu OC.