Ubezpieczenie OC zakupione w Polsce z reguły jest wystarczające, jeżeli chcemy pojechać za granicę. Działa to przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej. Warto jednak wiedzieć, że czasami konieczne jest wykupienie też Zielonej Karty.

Co to jest Zielona Karta?

Zielona Karta to to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy, który potwierdza, że mamy wykupioną polisę OC w naszym kraju i że w razie wypadku ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy. Chroni ona nas od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku ruchu naszego pojazdu za granicą kraju.

Ten dokument często można uzyskać za darmo od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym kupujemy pakiet OC i assistance. Podczas zawierania umowy ubezpieczania auta zwróćmy uwagę, czy w ofercie ubezpieczyciel zapewnia również bezpłatnie Zieloną Kartę. Jeżeli wiemy, że ten dokument będzie nam potrzebny w podróży, to warto od razu powiedzieć o tym naszemu agentowi. Ponieważ może się zdarzyć, że czas oczekiwania będzie wynosił do 14 dni.

Zielona Karta wydawana jest z reguły w dwóch egzemplarzach: jeden w języku polskim, drugi w angielskim lub francuskim. Pamiętajmy, że niektóre TU wydają ten dokument bezpłatnie, a inne pobierają opłatę w wysokości od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Cena uzależniona jest od okresu, na jaki jest wydawana. 

W 27 krajach UE oraz w Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinie, Gibraltarze, Islandii, Monako, Wyspach Owczych oraz San Marino, a od 19 października 2020 r. również w Bośni i Hercegowinie karta ta NIE JEST wymagana.

Gdzie wymagana jest Zielona Karta?

Dokument ten jest wymagany w kilkunastu krajach, które nie honorują ubezpieczenia OC zawartego w kraju rejestracji.

A więc Karty tej będziemy potrzebować w:

 • Albanii
 • Azerbejdżanie
 • Białorusi
 • Bośni i Hercegowinie
 • Czarnogórze
 • Iranie
 • Izraelu
 • Macedonii
 • Maroko
 • Mołdawii
 • Rosji
 • Turcji
 • Tunezji
 • Ukrainie

Od 1 stycznia 2021 r. dołączyła do tego grona Wielka Brytania, która zrezygnowała z członkostwa w Unii Europejskiej. Dlatego PBUK i Ministerstwo Spraw Zagranicznych zalecają, aby podróżując do Zjednoczonego Królestwa własnym samochodem posiadać Zieloną Kartę.