Kiedy ubezpieczenie OC nie pokryje szkody? Wypadki na drodze zdarzają się codziennie. Najczęściej to wynik nieumyślnych działań kierowców, w wyniku których dochodzi do uszkodzenia zdrowia lub mienia osób uczestniczących w wypadku. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich pojazdów. W jakich przypadkach ubezpieczyciel może odmówić nam wypłaty odszkodowania?

Ubezpieczenie OC – jakich szkód nie pokryje? 

W wyniku kolizji lub wypadku ubezpieczenie pokrywające szkody zostanie wypłacone poszkodowanemu od ubezpieczyciela sprawcy stłuczki. Nie zawsze jednak dostaniesz wypłatę ubezpieczenia OC. Zgodnie z przepisami zakład ubezpieczeń ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania w sytuacji:

  1. W przypadku braku ważnego badania technicznego, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, ale może zwrócić się do ubezpieczonego o tak zwany „regres”, czyli zwrot części wypłaconej sumy ze względu na zły stan techniczny pojazdu.
  2. Jazda po alkoholu całkowicie zwalnia ubezpieczyciela z wypłaty odszkodowania, dlatego cała odpowiedzialność za uszkodzenia podczas wypadku spadnie na sprawcę. To samo będzie dotyczyć jazdy pod wpływem narkotyków i środków odurzających. 
  3. Ucieczka z miejsca wypadku to kolejny powód dla ubezpieczyciela do odmowy wypłaty odszkodowania OC. W tym wypadku sprawca będzie zmuszony do pokrycia całości wyrządzonej szkody z własnej kieszeni, nawet jeśli posiada ważne OC. Dodatkowo straci on część zniżek na polisę auta.
  4. Wyrządzenie szkody samochodem, który został ukradziony. W tym przypadku ubezpieczyciel ma prawo do regresu.
  5. Szkoda wyrządzona własnemu samochodowi, np. obrysowanie drugiego samochodu na posesji. Niestety w tym wypadku ubezpieczenie OC nie zostanie wypłacone. Co ciekawe, w tej sytuacji wypłata odszkodowania z OC może być zablokowana.
  6. Ciekawą sytuacją, w której ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania OC jest również zanieczyszczenie środowiska i inne szkody środowiskowe. Jeśli w wyniku stłuczki zatrujemy ekosystem to będziemy musieli wypłacić ewentualne odszkodowanie z własnych zasobów, np. wylanie się ropy z cysterny w momencie gwałtownego hamowania.
  7. Wykrycie przez zakład ubezpieczeniowy „upozorowania wypadku” to kolejny punkt, który całkowicie wyklucza udział ubezpieczyciela w wypłacie odszkodowania.

O innych sytuacjach wiążących się z brakiem wypłaty świadczeń ze strony zakładu ubezpieczeniowego możesz dowiedzieć się z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zawartych w umowie.

Ubezpieczenie OC – czy każde jest takie samo?

Wybierając ubezpieczenie OC powinniśmy kierować się nie tylko ceną, ale również zakresem i sumą gwarancyjną. Suma gwarancyjna oznacza ostateczną i maksymalną kwotę pieniężną, którą ubezpieczyciel może wypłacić podczas jednego zdarzenia. Zgodnie z obowiązującą ustawą suma ta nie może być mniejsza niż 5 210 000 euro dla szkód osobowych i 1 050 000 euro dla szkód uszkodzenia mienia. Dotyczy to ważnych ubezpieczeń OC. Gdzie sprawdzić, czy nasza polisa jest ważna?

Rzeczy wykluczone z odszkodowania

Ubezpieczenie OC nie obejmuje kosztowności i cennych rzeczy przewożonych w aucie, takich jak drogocenna biżuteria. Ich uszkodzenie nie obarczy ubezpieczycieli koniecznością wypłaty świadczeń. W tym wypadku dochodzić odszkodowania będziemy musieli bezpośrednio od sprawy wypadku.